Icon

Amortera på lånet

Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina bolån. För lån upp till 50 % av bostadens värde kan du välja amorteringsfritt. Lån med belåningsgrad på 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med 1 % årligen av den totala skulden. Lån med belåningsgrad över 70 % av bostadens värde ska amorteras med 2 % årligen av den totala skulden.

Vad gäller privatlånet är amorteringstiden maximalt tio år. Vi rekommenderar våra kunder att amortera ett högre belopp när räntorna är låga. Prata gärna med våra mäklare som hjälper dig att komma fram till ett belopp som passar dig.